1.

ایمن سازی بره ها علیه اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از پروتواسکولکسها و مایع هیداتید

دوره 62، شماره 4، دی 1386
غلامرضا هاشمی تبار؛ غلامرضا رزمی؛ ابوالقاسم نقیبی

2.

بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378
دکتر غلامعلی سبزواری؛ دکتر عبدالحسین دلیمی؛ دکتر جاوید صدرائی

3.

بررسی رشد کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات آزمایشگاهی

دوره 58، شماره 3، آبان 1382
دکتر عبداله رفیعی؛ پروفسور فیلیپ کریگ

4.

بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382
دکتر شاهرخ نویدپور؛ دکتر ناصر حقوقی راد؛ دکتر حبیب اله پایکاری

5.

تشخیص کیست هیداتیک تجربی در گوسفند با بررسی وجود پادگن انگل در سرم و ادرار به روش کواگلوتیناسیون

دوره 60، شماره 3، آبان 1384
دکتر محمدحسین راضی جلالی؛ دکتر معسود قربانپور؛ دکتر ناصر حقوقی راد؛ دکتر صالح اسماعیل زاده؛ دکتر لیلی نبوی؛ دکتر عبداله رفیعی؛ دکتر محمدرحیم؛ حاجی حاجیکلایی

6.

تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376
دکتر سید حسین حسینی

7.

کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر محمدرضا متوسل الحسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب