51.

تعیین ارتباط بین نوسانات تولید گونه‌های مرتعی با خشکسالی به منظور پیش‌بینی تولید با استفاده از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 239-255
خالد اوسطی؛ حامد جنیدی؛ ناهید عزیزی

52.

تغییرات زمانی بارش ایران

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385
حسین محمدی

53.

تغییرپذیری زمانی و مکانی بیشین? بارش ماهانه در بخش‌های جنوبی دریای خزر

دوره 43، 75(بهار1390)، تیر 1390
حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرحناز تقوی؛ یدالله یوسفی

54.

تفکیک نقش عوامل درونی و بیرونی در وردایی دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین طی چهار دهۀ اخیر (1394-1355)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-107
حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه ترکارانی

55.

تولید خالص اولیه در شهرستان کوهدشت، الگوهای مکانی و زمانی در ارتباط با متغیرهای اقلیمی

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 561-574
مسلم برجی حسن‌گاویار؛ هادی اسکندری دامنه؛ حسن خسروی

56.

تولید رواناب در خاک‌های آلوده به نفت سفید و گازوییل

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 121-131
سیما محمدی؛ مهدی همایی؛ سید حمیدرضا صادقی

57.

شناسایی و آماده‌سازی منابع مناسب داده‌های هواشناسی مبتنی بر GIS برای شبیه‌سازی با استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکی نیمه توزیعی

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1781-1791
احسان دستجردی؛ برات مجردی؛ حسین علیزاده

58.

طبقه بندی رقومی ایستگاههای اقلیمی منتخب در ایران به روش لیتین اسکی

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380
دکتر قاسم عزیزی

59.

ظرفیت گونۀ درختی آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) و درختچه‌ای چتنه (Juniperus oblonga M.B.) برای مطالعات اقلیم‌شناسی درختی در منطقۀ ارسباران

دوره 73، شماره 3، آبان 1399، صفحه 353-363
محمد امامی نسب؛ رضا اولادی؛ کامبیز پورطهماسی؛ انوشیروان شیروانی

60.

کارایی مدل اقلیمی RegCM4 در شبیه‌سازی بارش دورۀ سرد استان فارس مطالعۀ موردی: دورۀ 2010-1990

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 511-524
فهیمه محمدی؛ آذر زرین؛ ایمان باباییان

61.

مدل‌سازی بارش- رواناب با استفاده از مدل HBV و الگوریتم جنگل تصادفی در حوضه آبخیز بازفت

دوره 52، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1395-1407
فاطمه سهرابی گشنیگانی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ محمدرضا گلابی

62.

معرفی یک مدل غیر‌خطی بر اساس هیبرید ماشین‌های یادگیری به منظور مدل‌سازی و پیش‌بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 325-339
مهدی ولیخان انارکی؛ سید فرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی

63.

مقایسه آماری بین محصولات IMERG و TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 963-981
سیده مریم علی بخشی؛ علیرضا فرید حسینی؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ هنری مونیکا گاسچا

64.

مقایسه مدلهای هوشمند در تخمین بارش ماهانه حوضه کاکارضا

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-11
حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی

65.

ناحیه بندی بارش در شمالغرب و غرب ایران

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384
دکتر حسن حیدری

66.

نقش روش‌های متفاوت پارامتر‌سازی همرفت در شبیه‌سازی میدان‌های دما و بارش زمستانی با مدل منطقه‌ای- اقلیمی RegCM در منطقه ایران

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 101-120
پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ روزبه پازوکی

67.

واکاوی تشدید الکترومغناطیسی وردسپهر در افزایش باران‌زایی

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 579-593
آرزو جهانشیر

68.

واکاوی سنجش دقت زمانی- مکانی بارش پایگاه دادۀ مرکز پیش‌بینی میان‌مدت جوی اروپایی (ECMWF ) بر روی ایران‌زمین

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 651-675
محمد دارند؛ سوما زندکریمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.