26.

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در ‌گاوها و گوساله‌های اسهالی و غیر اسهالی شهرستان خرم آباد

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386
شهرام ملکی؛ حسن نایب زاده

27.

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در ‌گاوها و گوساله‌های اسهالی و غیر اسهالی شهرستان خرم آباد

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 423-426
شهرام ملکی؛ حسن نایب‌زاده

28.

تأثیر تجویز تزریقی اریترومایسین بر جذب ایمنوگلوبولین G آغوز در گوساله‌های نوزاد

دوره 68، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 167-173
مهدی راسخ؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ محمد نوری؛ داریوش سعادتی؛ عباس حاجی آخوندی؛ حمید توانائی منش؛ غلامرضا نیکبخت

29.

تأثیر دفعات خوراک‌دهی بر کیفیت لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون‌های لیپتین و انسولین در گوساله‌های پرواری

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389
ارمین توحیدی؛ ابوالفضل زالی؛ عباس خوش‌سخن؛ مهدی ژندی؛ عیسی دیرنده؛ منوچهر امینی

30.

تأثیر سن، جنس و کشتار بر توزیع سلولی مایعات لاواژشده برونکوآلوئولاردر گوساله و گاو

دوره 69، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 255-261
زهره افتخاری؛ محمد مخبر دزفولی؛ راضیه طغرلی؛ سید مهدی نصیری؛ علیرضا باهنر؛ حمید توانایی منش

31.

تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی

دوره 57، شماره 1، بهار 1381
دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر تقی زهرائی صالحی؛ دکتر علی رضا فاتح نیا

32.

تعیین آنکسین1،۲ A در سرم گوسالههای مبتلا به پنومونی تجربی با باکتری پاستورلا مولتیسیدا

دوره 72، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 261-268
محمد رضا مخبر دزفولی؛ مسعود دوستی؛ صمد لطف اله زاده؛ زهره افتخاری؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی

33.

جداسازی، شناسایی و تعیین هویت مولکولی گونه‌‌‌های کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله‌‌‌ها به روش multiplex nested-PCR

دوره 75، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 271-279
وحید نصیری؛ فرنوش جامعی؛ حبیب اله پایکاری

34.

جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385
دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر کیارش قزوینی؛ دکترهادی عباس پناه

35.

ردیابی انگل نئوسپورا کانینوم در جنینهای سقط شده در گاوداریهای شهرستان اراک به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR)

دوره 73، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 457-463
محمد خانی؛ فاطمه عرب خزائلی؛ سید داوود حسینی؛ پرویز شایان

36.

شستشوی برونکوآلوئولار و یافته های باکتریولوژی آن در پنومونی گوساله

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 87-92
عبداله عراقی سوره؛ محمد رضا مخبر دزفولی؛ تقی زهرایی صالحی؛ علی رضاخانی؛ غلامرضا افشاری؛ محمد قلی نادعلیان؛ علیرضا باهنر

37.

شستشوی برونکو آلوئولار و یافته‌های باکتریولوژی آن در پنومونی گوساله

دوره 62، شماره 1، بهار 1386
عبداله عراقی سوری؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ تقی زهرایی صالحی؛ علی رضاخانی؛ غلامرضا افشاری؛ محمدقلی نادعلیان؛ علیرضا باهنر

38.

شناسایی ارتباط بین پروتئین‌های فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته‌های درمانگاهی پنومونی در گوساله‌های شیری

دوره 64، شماره 3، پاییز 1388
عزت اله فتحی؛ راحله فرحزادی؛ مهرداد مهری؛ غلامرضا محمدی

39.

شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط

دوره 57، شماره 1، بهار 1381
دکتر ابوالقاسم نقیبی؛ دکتر غلامرضا رزمی؛ دکتر محمد قاسمی فرد

40.

شناسایی سالمونلاهای جداشده از گاوداری‌های شیری استان تهران و البرز با استفاده از روش‌های کلاسیک و مولکولی

دوره 75، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 529-536
هادی غفاری؛ تقی زهرایی صالحی؛ فرهاد موسی خانی

41.

عوامل موثر بر وقوع اسهال کریپتوسپوریدیایی در گوساله ها

دوره 67، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 205-209
شاهرخ رنجبر بهادری؛ محمد آلیاری

42.

فارماکوکینتیک فلورفنیکل در گوساله‌ها متعاقب یک تزریق زیر جلدی

دوره 66، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 95-101
علی رسولی؛ پیتر لیز؛ پرینم سیدهو

43.

مطالعه اپیدمیولوژیک کریپتوسپوریدیوز ‌ گوساله‌های نوزاد در استان آذربایجان شرقی

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389
فریدون نورمحمدزاده؛ یوسف داوودی؛ رسول جمالی؛ ایرج نوروزیان

44.

مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو

دوره 57، شماره 1، بهار 1381
دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر رضا نقشینه

45.

مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمون‌های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی جوانه گاوهای نر

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 229-237
مرتضی مموئی؛ الهام منصوری؛ خلیل میرزاده؛ ارمین توحیدی؛ صالح طباطبایی وکیلی؛ امین کاظمی زاده

46.

مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال

دوره 56، شماره 1، تابستان 1380
دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر منصور یاراسماعیل

47.

مطالعه بالینی اثر جوانه زدایی اسانس گل میخک متعاقب تزریق در جوانه شاخی گوساله

دوره 69، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 363-369
محمد مهدی مولائی؛ امید آذری؛ سالار اسماعیل زاده

48.

مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

49.

مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383
دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر کامران شریفی؛ دکتر صادق سپاهی

50.

مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین

دوره 55، شماره 1، بهار 1379
دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.