1.

-

دوره 4، شماره 0، مهر 1382
Firoozeh Salehzadeh؛ Issah Jahanzad؛ Elahe Elahi

2.

Tumor Lesions in the Caspian White Fish (Rutilus kutum)

دوره 18، شماره 2، تیر 2024، صفحه 291-300
Mohaddes Ghasemi؛ Issa Sharifpour؛ Somayeh Haghighi Karsidani؛ Zahra Eynizadeh؛ Hasti Azarabad

3.

بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
الهه فلفلی؛ الهه الهی؛ فرشته سلیمانی؛ عیسی جهانزاد؛ محمد محمودی؛ صالح محقق حضرتی

4.

گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382
دکتر فریدون نور محمدزاده؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر محمدجواد قراگزلو؛ دکتر رضا نقشینه

5.

گزارش یک مورد Sguamous cell carcinoma در یک قطعه طوطی

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر مهرداد محمدی؛ دکتر بابک محمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب