1.

بازتاب شاهنامه فردوسی در عزلیات شمس مولوی

54و55، شماره 1، فروردین 1383
دکتر عبدالرضا سیف؛ گلناز عاملى؛ معصومه محمدزاده

2.

بازتاب شاهنامه فردوسی در مثنوی معنوی

دوره 56، شماره 2، تیر 1384
دکتر عبدالرضا سیف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب