1.

ابیات عربى شعراى عباسى در تاریخ جهانگشاى جوینى

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 1-14
دکتر عبدالرضا سیف؛ محى‌الدین امجدى

2.

بستی و أمثال و حکم در دیوان

دوره 56، شماره 2، تیر 1384
دکتر سید امیر محمود انوار

3.

تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
محمدحسین حدادی

4.

تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته

دوره 11، شماره 34، اسفند 1385
محمدحسین حدادی

5.

تحقیقی درباره تأسیس و وظایف نخستین دیوان در تشکیلات اسلامی

دوره 70، شماره 0، دی 1380
جمال موسوی

6.

تحول مفهوم مسئولیت کیفری فردی در پرتو چندپارگی حقوق بین‌الملل

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1489-1508
محمد تیموری؛ سید حسام الدین لسانی

7.

خلقت آدم در اسطوه آفرینش مانوی(بررسی فصل 64 کفالای قبطی نسخه برلین)

دوره 1، 7و8، اسفند 1390، صفحه 121-132
محمود جعفری دهقی؛ سمیه مشایخ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب