1.

أنو ار ترجمه های فرقانی از سورهء مبارک حمد قرآنی

دوره 53، شماره 2، مهر 1382
دکتر سید امیر محمود انوار

2.

جایگاه و منزلت سوره حمد

دوره 2، شماره 4، مرداد 1385
سید‌اسحاق حسینی‌کوهساری

3.

حکم فقهی جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 85-106
سیداسحاق حسینی کوهساری

4.

حمد و عشق الهی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر سید امیر محمود انوار

5.

نامهای سورهء مبارکة حمد مقاله ای برگرفته از مرحلة اؤل طرح پژوهشی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382
دکتر سید امیر محمود انوار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب