1.

ارزیابی نقشة خطر فرسایش خاک و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز وازرود، مازندران)

دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 401-415
جلال زندی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کریم سلیمانی

2.

ارزیابی و پهنه‌بندی محیط‌زیستی پتانسیل فرسایش خاک با استفاده از مدلRUSLE (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره-سو)

دوره 44، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 625-642
میرمهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان

3.

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه رامهرمز با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و مدل RUSLE

دوره 52، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 635-649
سعید امانپور؛ محمد عبیات؛ محمود عبیات؛ ماجده عبیات

4.

بررسی تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر روند فرسایش خاک در حوضه باغملک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل RUSLE

دوره 47، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-110
محمد عبیات؛ مصطفی عبیات؛ مرتضی عبیات


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب