1.

بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی

دوره 30، شماره 2، تیر 1383
مهدى مرادى؛ مجید نبى بیدهندى

2.

بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش

دوره 30، شماره 2، تیر 1383
مجید نبى بیدهندى؛ شادى قوامى؛ مهدى مرادى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب