1.

ارزیابی اهداف‘ سیاستها و برنامه های عمران روستایی در برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور (78-1373) با تأکید بر ساماندهی فضاها و مراکز روستایی

دوره 38، شماره 0، پاییز 1379
دکتر محمدرضا رضوانی

2.

ارزیابی سیاست سکونتگاه های مرکزی در برنامه ریزی و توسعه نواحی روستایی

دوره 34، شماره 0، پاییز 1377
دکتر محمدرضا رضوانی

3.

برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی در ایران: از فکر تا عمل (ارزشیابی اساسی درباره محتوی و عملکرد برنامه ها توسعه در چند دهه اخیر)

دوره 39، شماره 0، زمستان 1379
دکتر محمدرضا رضوانی

4.

تحلیل الگوهای روابط و مناسبات شهر و روستا درنواحی روستایی اطراف تهران

دوره 43، شماره 0، زمستان 1381
دکتر محمدرضا رضوانی

5.

تحلیل روند ایجاد و گسترش خانه های دوم درنواحی روستایی مطالعه موردی نواحی روستایی شمال استان ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1382
دکتر محمدرضا رضوانی

6.

:تحلیل عملکرد سیاستهای آمایشی ملی و منطقه ای در رابطه با افزایش جمعیت در استان سمنان

دوره 42، شماره 0، بهار 1381
دکتر محمدرضا رضوانی

7.

نگرشی بر نظام برنامه ریزی توسع? روستایی در ایران

دوره 41، شماره 0، زمستان 1380
دکتر محمدرضا رضوانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.