1.

بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی

دوره 2، شماره 22، بهمن 1382
علیرضا محسنی تبریزی

2.

بیگانگی مفهوم سازی و گروهبندی تئوریها در حوزه های جامعه شناسی و روان شناسی

دوره 2، شماره 0، تیر 1370
علیرضا محسنی تبریزی

3.

سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی - توصیفی خشونت در ورزش

دوره 19، شماره 19، تیر 1381
علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد مهدی رحمتی

4.

مبانی نظری وتجربی وندالیسم: مروری بر یافته های یک تحقیق

دوره 16، شماره 16، دی 1379
علیرضا محسنی تبریزی

5.

معرفی و نقد (نظریه ها در روان شناسی اجتماعی)

9و10، شماره 0، دی 1376
علیرضا محسنی تبریزی

6.

ملاحظاتی در باب نظریه خودکشی دورکهایم

دوره 7، شماره 7، دی 1373
علیرضا محسنی تبریزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.