1.

تبیین قشربندی اجتماعی

دوره 20، شماره 0، آذر 1381
هوشنگ نایبی؛ حمید عبداللهیان

2.

تجدید مفهوم سازی شاخص قشربندی اجتماعی : نقدی بر شاخصهای رایج قشربندی اجتماعی

دوره 2، شماره 22، بهمن 1382
حمید عبداللهیان؛ هوشنگ نایبی

3.

روابط ترکیبی شیوه های فرهنگی؛ روش شناخت جامعه نو

دوره 13، شماره 13، تیر 1378
حمید عبداللهیان

4.

روایت شناسی: موارد خاصی از بازاندیشی خویشتن زنانه در ایران

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
حمید عبداللهیان؛ نفیسه حمیدی؛ مهدی فرجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب