1.

ادبیات داستاانی و سرنوشت جامعه شناسی در ایران

دوره 3، شماره 23، شهریور 1383
تقی آزاد ارمکی؛ شهرام پرستش

2.

بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تأکید بر مقایسه مراسم‘ آداب و کارکردهای حمایتی

دوره 16، شماره 16، دی 1379
تقی آزاد ارمکی

3.

پارادایم و جامعه شناسی

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372
تقی آزاد ارمکی

4.

رابطه ارزش‏های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان

دوره 30، شماره 0، اردیبهشت 1386
تقی آزاد ارمکی؛ امیر ملکی

5.

سخن مدیر مسئول

دوره 19، شماره 19، تیر 1381
تقی آزاد ارمکی

6.

سهم جلال آل احمد در شکل گیری پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ایران (پژوهشی در جامعه شناسی و مردم شناسی ادبیات)

دوره 11، شماره 11، تیر 1377
تقی آزاد ارمکی؛ اصغر عسکری خانقاه

7.

سوژه و قدرت: تحلیل چگونگی شکل گیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
تقی آزاد ارمکی؛ محمد رضایی

8.

فوتبال: پارادوکس نوسازی

دوره 19، شماره 19، تیر 1381
تقی آزاد ارمکی

9.

گزارش علمی بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 1376 – 1340

دوره 15، شماره 15، تیر 1379
تقی آزاد ارمکی؛ طاهره خزاعی؛ مهناز زند؛ فرشته خرسندیار

10.

نقش تبلیغات سیاسی در رفتار انتخاباتی ساکنان تهران

دوره 8، شماره 8، دی 1375
تقی آزاد ارمکی

11.

نگرش ایرانیان نسبت به غرب: بررسی تجربی در ایران

دوره 12، شماره 12، مهر 1377
تقی آزاد ارمکی

12.

هر منوتیک بازسازی یا گفتگو

دوره 1، شماره 21، مهر 1382
تقی آزاد ارمکی؛ هاله لاجوردی

13.

وضعیت پیوستاری تغییرات فرهنگی در ایران

دوره 18، شماره 18، دی 1380
اصغر عسکری خانقاه؛ تقی آزاد ارمکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب