1.

آینده حسابداری مدیریت

دوره 8، شماره 2، مهر 1378
دکتر محمد نمازی

2.

بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها. شاخص ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1383
دکتر محمد نمازی؛ محمد سیرانی

3.

بررسی سیستم "هزینه یابی بر مبنای فعالیت" در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن

دوره 7، شماره 2، اسفند 1377، صفحه 71-106
دکتر محمد نمازی

4.

بررسی نحوه تخصیص اعتبارات بودجه با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی مطالعه موردی:استان فارس

دوره 9، شماره 1، دی 1381
دکتر محمد نمازی؛ کاملیا کمالی

5.

بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت حسابداری صنعتی

دوره 10، شماره 2، تیر 1382
دکتر محمد نمازی

6.

خصوصیات سیستمهای حسابداری صنعتی صنایع استان فارس

دوره 4، شماره 2، دی 1374
دکتر محمد نمازی

7.

سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 4، دی 1383
دکتر محمد نمازی؛ دکتر شکر ا.. خواجوی

8.

کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک مطالعه موردی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1383
دکتر محمد نمازی؛ بهروز زارع


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.