1.

ارتباط آنتروپی اقلام صورتهای مالی اساسی با اصلاحات حسابرسان

دوره 6، شماره 1، اسفند 1376
حمیدرضا فیالی؛ دکتر ایرج نوروش

2.

ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مدل CVA و بررسی رابطه آن مدل با بازده سهام

دوره 11، شماره 4، دی 1383
دکتر ایرج نوروش؛ مهدی حیدری

3.

بررسی ارزش های فرهنگی در ایران و امکان دستیابی به هدف ارائه به نحو مطلوب استانداردهای بین المللی حسابداری

دوره 9، شماره 1، دی 1381
دکتر ایرج نوروش

4.

بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری)

دوره 10، شماره 3، مهر 1382
دکتر ایرج نوروش؛ زهرا دیانتی دیلمی

5.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، مهر 1377
دکتر ایرج نوروش

6.

بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی. سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران

دوره 11، شماره 3، مهر 1383
فایق صالحی؛ دکتر ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی

7.

بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس - جنکینز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1382
دکتر ایرج نوروش؛ مهدی غلام زاده

8.

بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری

دوره 10، شماره 2، تیر 1382
دکتر ایرج نوروش

9.

به سوی آینده ای برای زیرساخت حسابداری کشورهای در حال توسعه

دوره 8، شماره 2، مهر 1378
دکتر ایرج نوروش

10.

تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1377
دکتر ایرج نوروش؛ قادر صادقیان آژیری

11.

سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 81-1375

دوره 11، شماره 2، تیر 1383
دکتر ایرج نوروش؛ بیتا مشایخیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب