1.

بررسی ارتباط بین آزمون های دراز و نشست ایفرد و آهنیگن در سنجش استقامت عضلامت شکمی

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383
جواد یوسفیان؛ دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر نادر فرهپور؛ لیلی خاوری

2.

بررسی اهمیت استقامت عضلانی و ویژگی های آنتروپومتریکی بعنوان عوامل هشدار دهنده در بیماری کمر درد مزمن ، ضرورت ادامه ورزش درمانی پس از توقف درد

دوره 18، شماره 18، زمستان 1382
دکتر نادر فرهپور؛ مهناز مروی اصفهانی

3.

بررسی روایی آزمون های دو 45 و 200 متر سرعت برای ارزیابی توان بی هوازی در پایگاه های ورزشی قهرمانی

دوره 14، شماره 14، زمستان 1381
دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر نادر فرهپور؛ جواد یوسفیان

4.

تاثیر تمرین تناوبی زیر بیشینه شنای کرال سینه در شرایط هایپوکسی روی آنزیم های CPK و LDH خون ، ظرفیت هوازی و رکورد مردان جوان

دوره 15، شماره 15، بهار 1382
محمدعلی سمواتی شریف؛ دکتر حجت الله نیکبخت؛ دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر نادر فرهپور

5.

طراحی وساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل ران جهت براورد اکسیژن مصرفی بیشینه افرادبزرگسال وبررسی پایایی دستگاه طراحی شده وآزمون شاتل ران

دوره 10، شماره 10، زمستان 1380
دکتر فرزاد ناظم؛ اکبر سازوار؛ دکتر نادر فرهپور

6.

نقش تمرینات ویژه دوران بارداری در کاهش دردکمر ناشی از بارداری در زنان فاقد سابقه ورزشی

دوره 25، شماره 25، پاییز 1384
محبوبه عالم زاده؛ دکتر نادر فرهپور؛ مهری محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.