1.

اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ ظاهر اعتماد

2.

اثر هیپرگلیسمی برمتابولیسم کربوهیدرات درطول یک فعالیت شدید استقامتی

دوره 10، شماره 10، دی 1380
دکتر حمید محبی

3.

اندازه گیری وبررسی پارامترهای سینماتیکی وسینتیکی پرتاب دیسک در پرتاب کنندگان نخبه ی کشور

دوره 9، شماره 9، مهر 1380
دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر حمید محبی؛ منصور کارنیا شفارود

4.

تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطر زای قلبی - کرونری در کارگران میانسال مرد

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ محمد فتحی

5.

مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 16، شماره 16، تیر 1382
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ فرزانه صم

6.

هیپرگلیسمی وهیپرانسولینمی و واکنش IGFBP-1 را به ورزش طولانی مدت در دوچرخه سواران تمرین کرده از بین می برد

دوره 17، شماره 17، مهر 1382
دکتر حمید محبی

7.

واکنش های هورمونی به هیپر گلیسمی زمان ورزش طولانی

دوره 6، شماره 6، مهر 1379
دکتر حمید محبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب