1.

بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

دوره 17، شماره 17، مهر 1382
دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ نوشین بنار

2.

تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر سال اول نظام جدید شهرستان بیرجندو مقایسه ی آن با نورم های موجود

دوره 8، شماره 8، تیر 1380
سیده عذرا میرکاظمی؛ دکتر مهرعلی همتی نژاد؛ دکتر رحیم رمضانی نژاد

3.

مقایسه اثر حضور تماشاگران مرد و زن بر نتایج پرتاب آزاد بسکتبال و کشش بارفیکس پسران دانشجو

دوره 17، شماره 17، مهر 1382
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ مصطفی سلطانی

4.

مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان

دوره 24، شماره 24، تیر 1384
دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ نادر افقی؛ حسین خالقی آرانی؛ دکتر عباس صادقی

5.

مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران

دوره 14، شماره 14، دی 1381
دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر حسن اسدی

6.

مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی

دوره 20، شماره 20، تیر 1383
دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ سجادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب