1.

بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب به مدت هشت هفته ،بر عملکرد استقامتی موش های آزمایشگاهی ،در محیط آلوده ومحیط غیر آلوده

دوره 2، شماره 2، پاییز 1378
دکتر اصغر خالدان؛ دکتر حمید رجبی

2.

بررسی تاثیر قطع تمرینات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت

دوره 12، شماره 12، تابستان 1381
دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر حمید رجبی؛ سید محسن آدینه فتح آبادی

3.

تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی

دوره 17، شماره 17، پاییز 1382
دکتر سید رضا عطار زاده حسینی؛ دکتر اسماعیل ابراهیمی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر حمید رجبی

4.

تاثیر یک دوره فعالتی در آب با دماهای متفاوت بر عملکرد قلب و عروق

دوره 19، شماره 19، بهار 1383
دکتر لطفعلی بلبلی؛ دکتر حجت ا... نیکبخت؛ دکتر حمید رجبی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.