1.

بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب به مدت هشت هفته ،بر عملکرد استقامتی موش های آزمایشگاهی ،در محیط آلوده ومحیط غیر آلوده

دوره 2، شماره 2، مهر 1378
دکتر اصغر خالدان؛ دکتر حمید رجبی

2.

بررسی تاثیر قطع تمرینات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت

دوره 12، شماره 12، تیر 1381
دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر حمید رجبی؛ سید محسن آدینه فتح آبادی

3.

تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی

دوره 17، شماره 17، مهر 1382
دکتر سید رضا عطار زاده حسینی؛ دکتر اسماعیل ابراهیمی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر حمید رجبی

4.

تاثیر یک دوره فعالتی در آب با دماهای متفاوت بر عملکرد قلب و عروق

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383
دکتر لطفعلی بلبلی؛ دکتر حجت ا... نیکبخت؛ دکتر حمید رجبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب