1.

ارزشیابی عملکرد مدیران دانشکده های تربیت بدنی

دوره 1، شماره 1، تیر 1378
دکتر هاشم کوزه چیان

2.

بررسی سبک رهبری ،توانایی ها ونحوه ی عملکرد مربیان فوتبال باشگاه های دسته اول ودوم کشور ‹جام آزادگان›

دوره 6، شماره 6، مهر 1379
غلامرضا جباری؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر محمد خبیری

3.

بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران تربیت بدنی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره 14، شماره 14، دی 1381
دکتر حمید نجف آقایی؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر عادل آذر؛ دکتر محمد احسانی

4.

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی کشور

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379
دکتر هاشم کوزه چیان

5.

بررسی وضعیت کمی وکیفی تربیت بدنی وورزش استان مرکزی از دیدگاه مسئولان ومربیان ورزش

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380
دکتر هاشم کوزه چیان؛ بهرام عابدی

6.

تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منظم بر سطح اضطراب زنان باردار سه ماهه دوم و سوم بارداری

دوره 24، شماره 24، تیر 1384
پریسا صداقتی؛ دکتر حسن خلجی؛ دکتر هاشم کوزه چیان

7.

رابطه سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثر بخشی مدیران تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره 13، شماره 13، مهر 1381
دکتر سید حسن عامری؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر عادل آذر؛ دکتر محمد احسانی

8.

طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران س ازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 21، مهر 1383
دکتر محمود گودرزی؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر محمد احسانی

9.

مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی( رادیو و تلویزیون ونشریات ) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی وهمگانی

دوره 16، شماره 16، تیر 1382
فرزاد غفوری؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر محمد احسانی؛ دکتر حسین رحمان سرشت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب