1.

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی

دوره 33، شماره 3، آذر 1378
محمودرضا حقی فام؛ علیرضا حاتمی؛ حمید لسانی

2.

رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383
علیرضا فریدونیان؛ حمیدرضا زارع؛ حمید لسانی؛ دارا معظمی

3.

شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378
بابک عابد آشتیانی؛ حمید لسانی

4.

طراحی دو کلاسه ساز هوشمند MLP وRBF برای تخمین حالت سیستم توزیع و مقایسه خواص آنها

دوره 33، شماره 4، اسفند 1378
علیرضا فریدونیان؛ حمید لسانی؛ کارولوکس

5.

محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381
ابراهیم رحیم پور؛ حمید لسانی؛ حسین محسنی؛ یوخن کریستین؛ کورت فزر

6.

مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

دوره 42، شماره 7، بهمن 1387
احمد دارابی؛ حمید لسانی؛ تیمور قنبری هاشم آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب