1.

تاثیر فشارآب حفره ای بر پایداری شیروانی هادر تحلیل سه بعدی به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382
فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ جواد نخعی

2.

تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380
اورنگ فرزانه؛ آرش رضوانی حبیب آبادی؛ رضا بیچرانلو

3.

تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی

دوره 36، شماره 3، آذر 1381
فرج اله عسکری؛ اورنگ فرزانه

4.

تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383
نویدگنجیان؛ اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری

5.

ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز

دوره 41، شماره 8، دی 1386
اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری

6.

ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384
فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود میرابوطالبی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.