1.

پایداری سیستم های کنترل

دوره 40، شماره 2، آبان 1385
بهمن مهری؛ غلامرضا شهریار حشمتی

2.

جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود

دوره 42، شماره 4، مرداد 1387
غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری

3.

حل تحلیلی معادله حرکت جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384
بهمن مهری؛ علی مقداری؛ محمد رضا اشراقی

4.

وجود جواب تناوبی یک معادله دیفرانسیل مرتبه سوم غیرخطی با کاربرد در خودروسازی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380
غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری

5.

وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378
غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری؛ دارا معظمی؛ علیرضا ذکائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب