1.

بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج

دوره 25، شماره 23، تیر 1378
دکترمحمد جعفری؛ مهندس سید ابوالفضل نصراللهی؛ دکتر فریدون سرمدیان؛ دکتر حسین آذرنیوند

2.

مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعة موردی :منطقة طالقان

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384
دکتر حسین ارزانی؛ مهندس شهرام یوسفی؛ دکترمحمد جعفری؛ دکتر مهدی فرحپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب