1.

اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345)

دوره 39، شماره 1، فروردین 1383
دکتر سید کمیل طیبى؛ دکتر مصطفى عمادزاده؛ شیرین اربابیان

2.

برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری

دوره 39، شماره 2، تیر 1383
دکتر خدیجه نصراللهى؛ دکتر سید کمیل طیبى

3.

بررسی رابطهء تعاملی کوتاه مدت و بلندمدت تورم وعرضه صادرات غیر نفتی در ایران

دوره 37، شماره 2، دی 1381
دکتر سید کمیل طیبى؛ شیرین مصرى نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب