1.

بررسی محورها و چالش‎های مدیریّت روستایی در ایران

دوره 36، شماره 1، آذر 1384
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ وحید ریاحی

2.

برنامه های توسعه بعد از ÷یروزی انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آنها بر نواحی روستائی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ علی اکبر نجفی کانی

3.

جایگاه روستا و کشاورزی در برنامه های عمرانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 35، شماره 3، دی 1382
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ ناصر علیقلی زاده فیروز جایی

4.

صنایع دستی روستائی (قالیبافی) در حاشیه غربی دشت کویر

دوره 37، شماره 2، آبان 1384
دکتر مسعود مهدوی؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب