1.

بررسی اجمالی از فضای جغرافیایی همدان

دوره 34، شماره 0، تیر 1377
دکتر مسعود مهدوی

2.

بررسی علل و آثار اقتصادی‘ اجتماعی و زیست محیطی روستاهای متروک شده در حاشیه شمالی کویر گرمسار

دوره 39، شماره 0، اسفند 1379
دکتر مسعود مهدوی

3.

بررسی و شناخت صنایع دستی ( قالیبافی) در روستاهای حاشی? غربی دشت کویر به منظور توسعه و احیاء آن

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380
دکتر مسعود مهدوی

4.

به یاد استاد فقید، دکتر احمد مستوفی

(ویژه نامه)، شماره 0، اسفند 1386
دکتر مسعود مهدوی

5.

صنایع دستی روستائی (قالیبافی) در حاشیه غربی دشت کویر

دوره 37، شماره 2، آبان 1384
دکتر مسعود مهدوی؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم

6.

ضرورت تحوّل در کارکرد اقتصادی نواحی روستائی (مطالعة موردی: بخش خورگام شهرستان رودبار)

دوره 36، شماره 1، آذر 1384
دکتر سید رحیم مشیری؛ دکتر مسعود مهدوی؛ تیمور آمار

7.

عوامل فرهنگی و اجتماعی در تقابل و تعامل با محیط زیست مورد مطالعه اراک

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383
دکتر مسعود مهدوی؛ وحید ریاحی

8.

مفهوم برنامه ریزی روستایی و اهداف آن

دوره 26، شماره 0، شهریور 1369
دکتر مسعود مهدوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب