1.

بررسی خشکسالی، تر سالی و پیش بینی تغییرات اقلیم منطقه بیرجند

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384
دکتر علیرضا بنی واهب؛ دکتر بهلول علیجانی

2.

تعیین فصول طبیعی ایران

دوره 34، شماره 0، مهر 1377
دکتر بهلول علیجانی

3.

رابطه بین توزیع فشار و تراکم آلاینده ها در تهران

دوره 37، شماره 2، آبان 1384
دکتر بهلول علیجانی

4.

طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیّره

دوره 37، شماره 0، اسفند 1378
حسن حیدری؛ دکتر بهلول علیجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب