1.

ارائه مدل جامع عوامل مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی با رویکرد مرور سیستماتیک: رهیافت فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401
بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب