1.

اثر آزادسازی تجاری بر کیفیت محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 623-632
سیدنعمت اله موسوی

2.

ارزیابی نقش کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب بر صیانت از جنگل ها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 879-893
سیدنعمت اله موسوی؛ ارجمند سلطانی؛ بهاالدین نجفی

3.

بررسی آثار حذف سیاست‌های حمایتی دولت در بازار گندم ایران؛ رویکرد تعادل بازار

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 241-256
سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان

4.

بررسی و تحلیل روند میزان مصرف آب فضای سبز شهری و کمبود منابع آبی شهرداری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم (مطالعه موردی: شهرستان زرقان)

دوره 51، شماره 3، مهر 1399، صفحه 551-564
محمد امین بهمنی بهلولی؛ محمدهاشم موسوی حقیقی؛ سید نعمت الله موسوی

5.

تأثیر نابرابری درآمد برانتشار دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 539-551
جلیل خادم الحسینی؛ سیدنعمت اله موسوی؛ جلیل خداپرست شیرازی

6.

تحلیلی بر آثار سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 441-455
حمیدرضا بشیری؛ سید نعمت اله موسوی؛ بهاء الدین نجفی

7.

خودکفایی گندم و رشد جمعیت در چشم‌انداز 1404 در ایران (درآمدی بر نقش سیاست خرید تضمینی)

دوره 49، شماره 4، دی 1397، صفحه 635-649
علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب