1.

اقتصاد چرخشی: گامی به سوی توسعه پایدار

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-13
آوات قادرپناه

2.

سخن سردبیر

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3-3
آوات قادرپناه

3.

سخن سردبیر

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 3-3
آوات قادرپناه

4.

سخن سردبیر

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 3-3
آوات قادرپناه

5.

مصاحبه با نگار قدیمی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 92-96
آوات قادرپناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب