1.

مقایسة جامعه‌شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی برکیفیت ‌زندگی سالمندان سنتی و مدرن (مورد مطالعه: سالمندان شهر رشت)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 587-611
منیر رستم‌پور واجاری؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ مجید کاشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب