1.

انگلیسی به عنوان یک زبان میانجی: نگرش دانشجومعلمان و معلمان انگلیسی در ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 605-625
مهری جلالی

2.

بررسی خود احتمالی دانشجو معلمان زبان انگلیسی در بافت تربیت معلم ایران

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 498-511
مهری جلالی؛ مجتبی مقصودی؛ علی اکبر خمیجانی فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب