1.

رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 23-44
سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان

2.

واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 21-40
سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب