1.

اولویت در اجارۀ عرصه بر مبنای حق مالکیت بر اعیان

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 264-247
محمدحسن اماموردی

2.

بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 65-83
محمدحسن اماموردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب