1.

الحاق نقاط روستایی به شهر همدان و تأثیر آن بر رضایت از کیفیت خدمات دریافتی: کاربرد مدل سروکوآل

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 314-331
یاسر محمدی؛ آرزو ملازادگان؛ زینب اسدپوریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب