1.

ارائۀ مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان برای بهبود عملکرد

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 609-632
مرتضی رحیمی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علی رضا امیرکبیری

2.

طراحی و تبیین مدل ارتقای سرمایة اجتماعی مبتنی بر چندفرهنگی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 295-307
محمود شمیاتی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علی رضا امیرکبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب