1.

اینترنت و هویت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1387
علی شکوری؛ مریم رفعت جاه

2.

بازتولید ارزش‌های محافظه‌کارانه در همسر‌‌یابی اینترنتی(مطالعه‌ی موردی سایت همسر‌یابی طوبی)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393
علی شکوری؛ زینب شفیعی

3.

تمایزپذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف: مطالعة موردی جوانان شهر تهران

دوره 1، شماره 2، مهر 1385
علی شکوری

4.

کووید 19 و نابرابری اجتماعی: با تأکید بر شکاف دیجیتالی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 99-130
علی شکوری

5.

مطالعه تاثیر دوگانه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه اقتصای و اجتماعی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-29
علی شکوری

6.

منش و سبک مصرف موسیقی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران

دوره 5، شماره 2، مهر 1389
علی شکوری؛ امیرحسین غلامزاده نطنزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب