1.

بررسی الگوی رشد ماهی تیزکولی (Hemiculter leucisculus) در آبگیر گنبد کاووس

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 120-125
شقابق عسگردون؛ هاشم نوفرستی؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج

2.

بررسی تنوع ریختی ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestanensis در حوضه گرگانرود

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 166-177
آلتین قجقی؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ کیاوش گلزاریان پور

3.

بررسی تولیدمثل ماهی مخرج لوله‌ای (Rhodeus amarus) در تالاب انزلی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 126-132
مریم نوروزی اله بخش محله؛ رحمان پاتیمار؛ کیاوش عباسی؛ کیوان عباسی

4.

بررسی شاخص نمو گنادی سیاه ماهی رازی Capoeta razii در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 43-47
آرزو کر؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ ارسلان بهلکه

5.

رابطه‌ی طول-وزن و فاکتور وضعیت سیاه ماهی رازی Capoeta razii در رودخانه‌ی زاو پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 48-54
آرزو کر؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ ارسلان بهلکه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.