1.

رابطه ارکان مدل فعال‌سازی هنجار و انگیزش نسبت به صرفه‌جویی با رفتار صرفه‌جویی برق در خانواده‌های تهرانی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 69-91
مراد عبدی ورمزان؛ محمد نقی فراهانی؛ حمید خانی پور؛ مجید صفاری نیا

2.

مقایسة اثر روش‌های مداخله‌ای آموزش، بازخورد و القای ریاکاری بر نگرش، قصد و رفتار صرفه‌جویی انرژی الکتریکی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-41
بهداد خوشنوا؛ محمد نقی فراهانی؛ حمید خانی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب