1.

ارزیابی اثرات کاربرد سیتوکنین برتسهیم مواد فتوسنتزی و درصد روغن دانه در ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 249-261
لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد

2.

بهبود فتوسنتز، تبادلات گازی و محتوای کلروفیل لوبیا با کاربرد اپی براسینولید در شرایط تنش خشکی

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 71-83
مهسا محمدی؛ افشین توکلی؛ مجید پوریوسف؛ احسان محسنی فرد

3.

تأثیر کاربرد سیتوکنین بر فتوسنتز، تبادلات گازی و عملکرد دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 149-160
لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب