1.

فیلوژنی و تنوع ژنتیکی کل و بز (Capra aegagrus (Erxleben, 1777 در استان مازندران بر اساس ژن ناحیه ی D-Loop میتوکندریایی

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 315-327
سیده مژگان حسینی حیدری؛ سعید نادری؛ حسن رجبی مهام؛ حمیدرضا رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب