1.

راهبردهای توسعۀ اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 227-217
شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه

2.

طراحی الگوی توسعة اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1277-1293
شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه

3.

طراحی مدل پارادایمی چالش‌های تورهای گردشگری ورزشی و ارائة راهکارهای پیشنهادی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 132-114
سیده فاطمه بدیعی نامقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب