1.

ارزیابی تاثیر تغییرات زاویه سیکل قوسی بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی و کلید پیانویی قوسی

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 341-351
کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ جلال شیری؛ مهدی ماجدی اصل

2.

ارزیابی عملکرد روش‌های داده‌گرا در تخمین بار کل رسوبی رودخانه های شنی

دوره 50، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1467-1477
کیومرث روشنگر؛ سامان شهنازی

3.

بررسی روند تأثیرات پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی بر میزان انتقال بار بستر با استفاده از همبستگی‌های آماری و روش‌های یادگیری ماشین

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-112
کیومرث روشنگر؛ سمیرا جولازاده

4.

بررسی عددی روند تأثیر سناریوهای ترکیبی کاهنده نشت بر عملکرد هیدرولیکی بدنه سد البرز

دوره 54، شماره 10، دی 1402، صفحه 1467-1483
کیومرث روشنگر؛ فرهاد امن‌زاده ابواسحق؛ حمیدرضا عباس زاده

5.

پپیش‌بینی و ارزیابی ارتباط دبی رودخانه در ایستگاه‌های هیدرومتریک متوالی با استفاده از روش‌های ترکیبی GPR-EEMD (مطالعه موردی: رودخانه هوستونیک)

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2473-2485
کیومرث روشنگر؛ معصومه چمنی

6.

مقایسه عملکرد روش‌های یادگیری عمیق و یادگیری ماشین در پیشبینی میزان اکسیژن محلول

دوره 53، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1885-1900
کیومرث روشنگر؛ سینا داودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب