1.

بررسی آزمایشگاهی اندرکنش آب سطحی و زیرسطحی در پشتۀ رسوبی میانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 323-339
سارا جمالی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ نیکو ترات؛ کریستین اشمیت

2.

بررسی آزمایشگاهی و عددی تبادلات هایپریک در حضور فرم بستر خیزاب و چالاب

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 191-204
نشاط موحدی؛ امیراحمد دهقانی؛ نیکو ترات؛ مهدی مفتاح هلقی

3.

بررسی تأثیر پارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی حوضه در شبیه ‏سازی جریان فصلی رودخانه

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 545-555
زهرا نعیمی کلورزی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ امیر احمد دهقانی

4.

تأثیر شرایط مختلف هیدرولیکی بر جریان هایپریک در اطراف سازۀ‏ سرریز گابیونی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 15-33
مهرداد پورحسین قادی؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی

5.

مطالعۀ الگوی جریان هایپریک پاییندست موانع صلب رودخانهای

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1127-1145
علیرضا آبشوری؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب