1.

تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید* (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 5-20
پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست

2.

سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-54
اسفندیار زبردست؛ ، راضیه رمضانی

3.

سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 29-38
اسفندیار زبردست؛ همایون نورائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب