1.

اثر مصرف کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و دم روباهی (Setaria italica L.) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 13-25
ظهراب اداوی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی

2.

ارزیابی اثر سطوح و انواع مختلف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد زیستی و اسانس و ترکیبات آن در دو توده شوید

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 83-95
ابوالفضل باغبانی آرانی؛ ظهراب اداوی

3.

تأثیر کم‌آبیاری و محلولپاشی نانوکود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی دانه زیره سیاه (Bunium persicum L.)

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 85-97
رضوان کرمی برزآباد؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ بابک پیکرستان

4.

تاثیر بقایای گیاهی، همزیستی مایکوریزایی و سولفات روی در تناوب لگوم و غیرلگوم بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403
امین نامداری؛ ابوالفضل باغبانی آرانی

5.

واکنش رشد و عملکرد ماشک دیم به تراکم کاشت و سطوح نیتروژن درشرایط کشت حفاظتی و مرسوم

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 167-176
نصرت اله حیدرپور؛ امین نامداری؛ ابوالفضل باغبانی آرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب