1.

برآورد وراثت‌پذیری، همبستگی صفات عملکردی و ارزیابی میوه‌شناختی نتاج سیب

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 291-300
حمید کوه نشین لیلی؛ حسن حاج نجاری؛ داوود بخشی

2.

سازوکارهای دفاعی مورفولوژیک، رشدی و بیوشیمیایی تحمل به خشکی در ارقام انتخابی تجاری سیب

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 629-646
حامد اکبری؛ حسن حاج نجاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب