1.

قبول ولایت از طرف سلطان جائر برداشت حکم فقهی از« آیۀ 55 سورۀ یوسف» در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 529-548
نوشین رشیدی رنجبر؛ محمد تقی دیاری بیدگلی

2.

گسترۀ معنایی آیۀ «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» با رویکردی فقهی از منظر مفسران فریقین

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 619-647
فاطمه سروی؛ محمد تقی دیاری بیدگلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب