1.

رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-44
سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان

2.

واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 21-40
سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.